PRET reikt handdrukken uit

Zundert barst van het creatieve en innovatieve talent. Het Platform Recreatie en Toerisme (PRET) Zundert vraagt inwoners hun talenten om te zetten in creatieve, bijzondere of leuke ideeën om Zundert nog meer op de kaart te zetten. De beste ideeën worden beloond met een PRET-handdruk van 500 euro. 

Er zijn een aantal spelregels waar een initiatief aan moet voldoen om in aanmerking te komen voor een PRET-handdruk. Zo moet het idee ter promotie van Zundert zijn, vernieuwend of aanvullend zijn ten opzichte van het bestaande aanbod en moet het project binnen 12 maanden uitgevoerd of zichtbaar worden. Verder moet er worden samengewerkt met andere partijen of met lokale ondernemers. Zowel individuen, organisaties als bedrijven kunnen meedoen. Op 6 november zijn voor de tweede keer in 2018 twee handdrukken uitgereikt.

Stichting PRET is blij weer twee fantastische nieuwe initiatieven te kunnen ondersteunen.

Wandelen rond Aa of Weerijs

Eén van de handdrukken is voor het project Wandelen rond Aa of Weerijs. Dit is een initiatief van Aggie van Dongen. Zij ontwikkelde een wandelmap met daarin 9 rondwandelingen door het stroomgebied van de Aa of Weerijs. De wandelingen hebben een gemiddelde lengte van 12 kilometer en lopen vanaf de grens met België tot in Breda. De wandelingen voeren langs de oevers van de Aa of Weerijs, maar ook door de aangrenzende natuurgebieden. Alle wandelingen eindigen op het startpunt. Voor iedere wandeling zit een folder in de map, met een uitgebreide routebeschrijving, rustpunten, horecasuggesties, foto's en historische wetenswaardigheden. Voor meer informatie en de verkooppunten kun je kijken op haar website. De wandelmap is vanaf 17 november verkrijgbaar.

Panorama Turfvaart

De tweede handdruk is voor een initiatief van Stichting Cultuur Landgoederen Zundert. Dit jaar is het 400 jaar geleden dat de Turfvaart werd gegraven. De Turfvaart loopt als een lint door de landgoederen die de gemeente Zundert kent, vanaf de gemeentegrens met Breda tot de landsgrens bij Nieuwmoer. De Stichting Cultuur Landgoederen Zundert wil de Turfvaart door een groep schilders en tekenaars laten "vereeuwigen". Op één dag zullen de kunstenaars op vooraf bepaalde plaatsen over de hele lengte deze historische Turfvaart in beeld brengen. Tijdens de schilder- en tekensessie zal de mogelijkheid geboden worden aan wandelaars en fietsers om de kunstenaars aan het werk te zien. Twee weken later zullen de gemaakte werken geëxposeerd worden in een aantal gebouwen in de omgeving van de Turfvaart. Zowel de locaties waar getekend en geschilderd gaat worden als de expositie locaties zullen worden aangegeven op een routekaart.